Op basis van mijn jarenlange ervaring met taallessen en huiswerkbegeleiding aan kinderen en jongeren van verschillende nationaliteiten / culturele achtergronden, heb ik diverse individuele lesmethodes ontwikkeld.

Tevens kunnen de lessen vanuit de moedertaal van de leerling gegeven worden, namelijk het Engels of Spaans. Door gebruik te maken van verschillende boeken, illustraties, muziek en oefeningen worden de lessen per leerling afgestemd op zijn / haar behoeftes. De lessen zijn praktijkgericht en helpen tegelijkertijd de leerling de Nederlandse leefomgeving en gewoontes beter te begrijpen.

Uit mijn ervaring blijkt dat door mijn lesmethodes niet alleen de taalbeheersing en kennis van de Nederlandse cultuur maar ook de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van de leerling toeneemt. Als docent richt ik mij niet alleen op cognitieve lesdoelen maar ook op de sociale vaardigheden van de leerling.